Skip to content

Lược sử Việt Nam

04.02.2013

Một bản tóm tắt lịch sử VN mình tham khảo trên trang của hanoikids.org. Mình chưa có thời gian tham khảo tính chính xác của thông tin nên post lên đây xin ý kiến mọi người.

+ Lịch sử VN đc coi là bắt đầu từ thế kỷ 7 TCN. – Tổ tiên người VN thuộc bộ tộc Lạc Việt sống ở Phú Thọ ngày nay (một dân tộc thiểu số trong cộgn đồng các tộc Việt ở Nam TQ thời đó), thời vua đầu tiên là các vua Hùng (18 đời vua Hùng) – tên nước là Văn Lang.

Các vua Hùng cùng thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu ( 7 nước phân tranh: Tề, Tấn, Sở, Tần, Tống, Ngô, Việt. Thời này nổi tiếng với cuộc đấu trí giữa Tôn Tẫn – Bàng Quyên)

+ Thế kỷ 3 TCN: Vua Thục Phán của bộ lạc Âu Việt giết vua Hùng thứ 18 và lập ra nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương đóng đô tại Cổ Loa (Đông Anh ngày nay) – cùng thời Tần Thủy Hoàng.

+ 208 TCN: Vua Nam Việt là Triệu Đà thôn tính Âu Lạc bắt đầu 1000 năm Bắc Thuộc đau khổ của người Việt Nam, qua các triều đại TQ: Hán (thời Tam Quốc), Tùy, Đường (thời Tây Du Ký) v.v….

+ năm 40: khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhưng thất bại

): Lý Bí (Lý Nam Đế) đánh bại quân Lương lập nước Vạn Xuân và tồn tại đc 30 năm. (còn gọi là nhà Tiền Lý)L+ năm 541 (lâu quá, đến 500 năm sau lận

+ Ngày lại ngày, năm lại năm, xuân hạ thu đôgn cứ lần lượt đi qua, 400 năm nữa trôi qua…..

+ 905: nhà Đường hỗn loạn, Khúc Thừa Dụ xây dựng đc chính quyền tự chủ của người Việt sau 1000 năm Bắc thuộc, đặt nền móng. Khúc Thừa Dụ không xưng vương.

+ 939: nhà Đường vẫn hỗn loạn chia 5 xẻ 7, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán ở Bạch Đằng, chính thức xưng vương, lập nhà Ngô

+ 968: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, xưng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Đặt kinh đô ở Hoa Lư

+ 980: Lê Hòan (tức Lê Đại Hành) là tướng quân của nhà Đinh lấy ngôi của nhà Đinh và lập ra nhà tiền Lê nhưng chỉ được 3 đời vua. Vua cuối cùng rất ham chơi hưởng lạc tên là Lê Ngọa Triều. ^_^ (tại sao có tên như vậy thì mọi người xem thêm wikipedia nhé) Lê Đại Hành có công dẹp quân xâm lược nhà Tống. ( thời này cùng thời với Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Sách và Bàng Thái Sư bên Tàu ^_0)

+ 1009: Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) lấy ngôi của Lê Ngọa Triều lập nhà Lý – dời đô về Thăng Long

+ 1054: Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt

+ 1226: nhà Lý suy yếu, thái sư Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng (8tuổi) nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (7 tuổi), lập ra nhà Trần. Nhà Trần nổi tiếng với ba lần chống quân Nguyên Mông ( do Thành Cát Tư Hãn lập nên bên Tàu )

+ 1400: nhà Trần Suy yếu, Hồ Quý Ly ép vua Trần dời đô vào Thanh Hóa rồi cướp ngôi lập ra nhà Hồ, đặt tên nước là Đại Ngu.

+ 1407: nhà Hồ bị đánh bại bởi nhà Minh bên Tàu, Bắc thuộc lần 3. (thời này cùng thời với truyện Liêu Trai Chí Dị và Hồng Lâu Mộng)

+ 1418: khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã đánh bại được giặc Minh lập nên nhà Hậu Lê – còn gọi là Lê Sơ. Quân đội đặc biệt mạnh dưới thời Lê Thánh Tông, mở rộng bờ cõi, đánh bại quân Chiêm Thành, tức Phú Yên ngày nay.

+ 1527: Nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Doanh là tướng nhà Lê cướp ngôi lập nên nhà Mạc. Tuy bị mất ngôi nhưng nhà Lê chưa tuyệt diệt,

Thời kỳ sau đây , lịch sử VN khá rắc rối làm tớ đọc mãi mới hiểu ^^. Các vua đánh nhau lung tung beng cả lên.

+ 1529: tướng của nhà Lê là Nguyễn Kim không phục nhà Mạc bên trốn vào Thanh Hóa rồi sang Ai Lao (Lào), tìm được hậu duệ của nhà Lê và lập nên vua Lê Trang Tông. Sau đó khởi nghĩa ở Thanh Hóa và lập nên Nam Triều (để phân biệt với Bắc Triều do nhà Mạc thống trị từ Thanh Hóa lên miền bắc). Đất nước bị chia cắt.

+ 1592: vua Lê dưới sự giúp sức của các tướng họ Nguyễn và một tướng khác là Trịnh Kiểm đã đánh bại nhà Mạc, đuổi nhà Mạc lên Cao Bằng. Lấy lại tên Đại Việt. Từ đây hình thành vua Lê – chúa Trịnh. Quyền lực thật sự thuộc về chúa Trịnh.

+ 1593: tướng họ Nguyễn là Nguyễn Hoàng mâu thuẫn với chúa Trịnh bèn bỏ vào miền Nam và cai quản vùng đất từ Quảng Bình đến miền Nam, từ đó gọi là chúa Nguyễn. Vùng lãnh thổ này được gọi là Đàng Trong. Vùng từ Quảng Bình lên Bắc do chúa Trịnh cai quản gọi là đàng Ngoài.

Đất nước bị chia cắt lần hai. 2 bên Trịnh – Nguyễn trải qua 17 cuộc chiến bất phân thắng bại. cuối cùng ký hòa ước chia 2 miền

+ 1693: chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi ở ChămPa (Nam bộ ngày nay).

+ 1771: chúa Nguyễn ở phương Nam bóc lột dân chúng nặng nề. “Tam hào kiệt ở Bình Định” là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi nghĩa Tây Sơn.

+ 1773: Tây Sơn chiếm được Quy Nhơn rồi dần chiếm được vùng đất từ Quảng Ngãi tới Bình Thuận.

+ 1774: Sau gần 100 năm hòa ước với chúa Nguyễn, chúa Trịnh phái 4 vạn quân đánh Nguyễn. Họ Nguyễn chạy vào Quảng Nam lại bị quân Tây Sơn truy bắt. phải vượt biển trốn thoát chạy vào Gia Định (Sài gòn), lúc này vẫn thuộc quyền cai trị của chúa Nguyễn . Quân Trịnh tiếp tục vượt đèo Hải Vân đụng độ quân Tây Sơn. Tây Sơn thua và xin hàng. Chúa Trịnh chấp thuận

+ 1777: Nguyễn Huệ dẫn quân vào Gia Định giết gần hết họ Nguyễn, chỉ Nguyễn Ánh chạy thoát. Tây Sơn chính thức chiếm Gia Định

+ 1778: Nguyễn Nhạc xưng vua, chính thức chống lại họ Trịnh ở miền Bắc. Đóng đô ở Quy Nhơn.

Dù vậy, ở phía Nam, Ánh nhiều lần tập hợp quân để hòng trỗi dậy. Mỗi lần tập hợp đều bị quân Tây Sơn đánh đuổi nhưng vẫn trốn thoát được.

+ 1783: Nguyễn Huệ vào nam lần thứ 4, Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm. (Cambodia)

+ 1785: Ánh “cõng rắn cắn gà nhà” dẫn theo quân Xiêm để chiếm lại Gia Định. Nguyễn Huệ lại kéo quân vào Gia Định, chỉ một ngày dẹp sạch quân Xiêm. (Bác này đúng là khỏe, cứ vào Nam ra Bắc mà không biết mệt ^^). Tuy vậy, số Ánh sau này được làm vua, vẫn chạy thoát.

+ 1786: chúa Trịnh lộng hành, Nguyễn Huệ sau đó dưới danh nghĩa phù Lê sai tướng là Nguyễn Hữu Chỉnh (tướng cũ nhà Lê, rồi về theo Tây Sơn, rồi lại về hàng Lê – tóm lại là lá mặt lá trái) đem quân ra diệt chúa Trịnh nhưng vẫn phục vua Lê là Lê Chiêu Thống. Sau đó Huệ ra bắc yết kiến vua, lần ra này Nguyễn Huệ kiếm được vợ xinh là Ngọc Hân Công Chúa. ^^. Lúc này Huệ đã 34 tuổi còn Ngọc Hân mới có 16 tuổi. Đúng là anh hung không sợ lấy vợ muộn 😀

+ 1787: anh em họ Nguyễn bất hòa, Nguyễn Huệ mang quân đánh Nguyễn Nhạc. Nhạc khóc lóc, Nguyện Huệ nể tình anh em bèn giảng hòa với Nhạc thông qua Lữ làm trung gian. Sau đó, Nhạc phong vua cho 2 em. Nguyễn Huệ được phong làm Bắc Bình Vương cai quản: Hải Vân trở ra Bắc, Nguyễn Lữ được phong là: Đông Định Vương cai quản Gia Định còn Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn. Bó tay ^^

+ Ở Bắc Hà, lợi dụng nhà Tây Sơn lục đục, họ Trịnh lại ngóc đầu. Chiêu Thống bèn viện cầu cứu của Chỉnh (đang trấn giữ Nghệ An) diệt Trịnh. Tuy diệt được Trịnh nhưng Chỉnh lại nhăm nhe tiếm quyền vua Lê. Huệ lại sai con rể Nhạc là Nhậm giết Chỉnh. Lúc này Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc. Giết được Chỉnh thì Nhậm lại lộng quyền. Cuối cùng thì Huệ đích thân ra Thăng Long giết nốt Nhậm. Giết rồi thì lại về Phú Xuân (Huế) để đoàn tụ với Ngọc Hân ^^ ([color=#FF0000]người đâu mà tài thế, đã hùng dũng uy nghi mà lại hết lòng yêu vợ [/color]

+ Cuối năm 1788: vua Lê cầu cứu Càn Long. Càn Long nhân cơ hội sai Tôn Sĩ Nghị dẫn 29 vạn quân Thanh sang Đại Việt. Tiếng là giúp Lê Chiêu Thống nhưng thực chất là muốn thôn tính nước ta. Quân Tây Sơn không chống mà rút về Tam Điệp (Ninh Bình – Thanh Hóa)

+ 22-12- 1788: Do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về , Nguyễn Huệ – đã xưng hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung, kéo quân ra bắc lần 2, chỉ 6 ngày giết sạch 29 vạn quân của Càn Long, đuổi Thống và Nghị cút sang phương bắc, khiến cho Càn Long sợ vãi mật, không dám ho he nữa (cần biết là Trận Xích Bích thời Tam Quốc, đại quân của Tào Tháo cũng chỉ có 22 vạn thôi ^^ ). Dù vậy, Quang Trung vẫn nể nhà Thanh, nên thiết lập bình thường hóa với Càn Long. Càn Long cho sứ giả vào Phú Xuân phong vương cho Quang Trung. Huệ lại cho Quang Trung giả sang mừng thọ Càn Long (không biết có gặp Hòa Thân và Lưu gù không ??? ^^ ).

+ 1788 – 1790: lại nói về Nguyễn Ánh (chú này sống dai thật, giết mãi không chết), cũng lợi dụng mâu thuẫn nhà Tây Sơn cuối cùng đã chiếm thành công Gia Định. Kể cũng là người có chí, bị thua 5 lần 7 lượt mà vẫn không thối lui.

+ 1792: vua Quang Trung đột ngột qua đời một cách bí ẩn.????

+ 1802: tận dụng thời cơ ngàn vàng, Nguyễn Ánh lúc này với sự giúp đỡ của người Pháp nhanh chóng đánh bại nhà Tây Sơn , lập ra nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long, lấy tên nước là Việt Nam, đóng đô tại Huế luôn.

+ 1858: Pháp chính thức xâm lược Việt Nam, nhưng nhà Nguyễn vẫn được duy trì

+ 1945: bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô lại về Hà Nội. Chính thức kết thúc thời phong kiến….Cũng tạm kết thúc cái bài lược sử dài dằng dặc này ^^

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: