Skip to content

BÁT NHÃ TÂM KINH

03.02.2013

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,75198_257066407752408_839973901_n

Bát Nhã ba la mật sáng ngời ;

Bấy giờ Bồ Tát quán soi,

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.

Ðộ tất cả qua vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá Lợi Phất ông !

Sắc nào có khác gì không,

Không nào khác sắc, sắc không

vốn đồng.

Cả thọ tưởng thức hành cũng thế,

Tánh chân không các pháp viên thành ;

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng nhơ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì.

Trong chân không chẳng hề có sắc,

Chẳng thọ, hành, tưởng, thức trong không,

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.

Không nhãn thức đến không ý thức,

Không vô minh hoặc hết vô minh,

Không điều già chết chúng sanh,

Hết già hết chết thực tình cũng không.

Không trí tuệ cũng không chứng đắc ;

Bởi có gì là chỗ đắc đâu,

Bấy lâu Bồ Tát dựa vào,

Ba la mật ấy, đi sâu thực hành.

Mọi chướng ngại, quanh minh tan biến,

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh ;

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

Niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.

Ba la mật rõ ràng trí tuệ,

Mà ba đời chư Phật nương qua ;

Bồ đề vô thượng chứng ra,

Nên coi Bát Nhã ba la mật là :

Lời thần chú sâu xa bậc nhất,

Lời chú thần rất mực quang minh ;

Chú thần cao cả anh linh,

Là lời thần chú thực tình cao siêu.

Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

Ðúng như vầy, muôn thuở không sai ;

Ngài liền đọc lại chú này,

Ðể người trì niệm sáng bày chân tâm :

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.* (3lần)

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: